Zdieľaný priestor pre každého

Kto sme ?

Sme traja kreatíppci ktorí sa rozhodli prepojiť naše jednotlivé tvoriace procesy fungujúce doteraz samostatne, do jedného projektu pod záštitou nášho zdieľaného priestoru.

Máme za sebou roky objavovania a rozvíjania rôznych umeleckých techník a postupov. Každý z nás sa špecializuje na iné techniky a materiály a zároveň sa naše postupy jemne prelínajú. Postupnou vzájomnou spoluprácou sme prišli k myšlienke prepojiť naše schopnosti a zlúčiť ich do spoločných priestorov a výsledných diel.

Kto sme ?

Zameriavame sa predovšetkým na recykláciu a znovupoužitie vyradených vecí, nábytku a materiálov s cieľom ich obnovy a nájdením ich nového spôsobu využitia. Chceme ukázať okoliu, že umenie nie je len o tvorbe nových vecí ale aj o transformácií odpadu alebo nepotrebnej veci na niečo funkčné a zároveň esteticky príťažlivé.

Čo robíme ?

Zameriavame sa predovšetkým na recykláciu a znovupoužitie vyradených vecí, nábytku a materiálov s cieľom ich obnovy a nájdením ich nového spôsobu využitia. Chceme ukázať okoliu, že umenie nie je len o tvorbe nových vecí ale aj o transformácií odpadu alebo nepotrebnej veci na niečo funkčné a zároveň esteticky príťažlivé.

Čo robíme

Zameriavame sa predovšetkým na recykláciu a znovupoužitie vyradených vecí, nabytku a materiálov s cieľom ich obnovy a nájenímm nového spôsobu využitia. Chceme ukázť najskôr Slovákom, a potom svetu, že umenie nie je len o tvorbe nových vecí ale aj o transformácií odpadu alebo nepotrebnej vec na niečo funkčné a zároveň esteticky príťažlivé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poznáme sa ?

Romi Gašparík

Roman je naše pozitívne optimistično. Jeho podstatou je tvorivosť, k hraniciam ktorej ťažko dohliadnuť ... oni tam totiž pravdepodobne žiadne nie sú a jeho kreativita si smeruje do svojho vlastného nedozierna. Rád kombinuje na prvý pohľad nekombinovateľné, spájanie rôznych materiálov a prepájanie jednotlivých techník v súrodý celok pôsobí často priam alchymisticky.

Janko Hromádka

Janči je náš vysoko aktívny a do akcie podnecujúci článok. Taký hnací motor pre všetkých spáčov na vavrínoch, ktorý sleduje termíny a odkomunikuje aj neodkomunikovateľné. V tvorbe dopĺňa Romanovu nedoziernu kreativitu o svoje vlastné bezhraničné nápady.

Zuzka Hromádková

Ja som okrasou v ich mužskom svete ... ftip ... som tá, ktorá v závere môže predniesť kritiku a hodnotenie, pretože niekto im predsa musí povedať, ako to vo finále pôsobí na ostatných, mimo ich kreatívnu bublinu. Po prebudení z vavrínov a upozornení na termíny nakoniec šperkujem detaily ... najmä textové, obrázkové a všetky tie sprievodné oné súvisiace so snahou o prezentáciu a propagáciu. Moje manuálne kreatívno spočíva v textile.

Fotky sú viac než 1000 slov

Čo keby sme sa